Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
Phân tích

Phân tích »

  

Ngân sách Nhà nước

Triệt để tiết kiệm trong sử dụng NSNN

Để phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong cả nước tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực và đã thu được kết quả tích cực, đặc biệt là trong quản lý, sử dụng NSNN, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước.
 Triệt để tiết kiệm trong sử dụng NSNN

Động viên hợp lý các nguồn thu

Ngay từ đầu năm nhận thấy tình hình thu NSNN sẽ gặp nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu về nguồn lực để đáp ứng các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp thiết ngày càng nhiều và cấp thiết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính- NSNN năm 2013, tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiều biện pháp mạnh mẽ, phấn đấu đạt mức cao nhất nhiệm vụ và dự toán thu, chi NSNN. Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nước đã, đang tích cực triển khai, thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đã có những kết quả tích cực.

 

 

Trong 8 tháng đầu năm 2013, tổng thu NSNN ước đạt 484.820 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Tổng chi NSNN ước đạt 604.670 tỷ đồng, bằng 61,8% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Bội chi NSNN 119.850 tỷ đồng, xấp xỉ 74% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

 

Trong quản lý thu NSNN, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách thu NSNN theo hướng vừa khuyến khích đầu tư, sản xuất - kinh doanh trong nước, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, vừa động viên hợp lý nguồn thu.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra tình hình thu, nộp NSNN tại một số địa phương trọng điểm thu NSNN, doanh nghiệp nhà nước có số thu NSNN lớn, như TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí và yêu cầu các địa phương trong cả nước thực hiện rà soát nắm chắc đối tượng và nguồn thu NSNN trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn có khả năng tăng thu để bù đắp các phần giảm thu do thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thời hạn nộp thuế để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế kết hợp với thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về giá đã được tăng cường trên phạm vi cả nước. Các cơ quan thu NSNN (Thuế, Hải quan) thường xuyên duy trì các đoàn thanh tra, kiểm tra về  thu, nộp NSNN, hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT tại các doanh nghiệp ở nhiều địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, ngành Thuế thu hồi được 32,4% nợ thuế tại thời điểm cuối năm 2012; tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 25.004 doanh nghiệp, số tiền thuế tăng thêm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra khoảng 4.488 tỷ đồng, số đã nộp NSNN là 3.497 tỷ đồng. Tổng cục Hải quan đã thu hồi được 843 tỷ đồng nợ thuế quá hạn; thanh tra chuyên ngành Hải quan đã kiến nghị truy thu khoảng 347 tỷ đồng tiền thuế; toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ được 8.682 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hoá vi phạm ước tính trên 185 tỷ đồng, số tiền đã xử lý, thu nộp NSNN khoảng 89 tỷ đồng...

Kiểm soát các nguồn chi và tiết kiệm tối đa

Trong quản lý chi thường xuyên, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan Tài chính các cấp không bổ sung kinh phí ngoài dự toán; rà soát để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết và các khoản chi mua sắm trang thiết bị làm việc, xe ô tô, phấn đấu đạt được chỉ tiêu tiết kiệm kinh phí NSNN của năm 2013 đó là tiết kiệm tối thiểu 20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu. Hạn chế tối đa việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc gia, lễ khởi công, khánh thành để phấn đấu thực hiện tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí đã bố trí cho những nhiệm vụ chi này.

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại của 7 tháng cuối năm 2013, với số tiền khoảng 3.080 tỷ đồng. Trong đó, các bộ, cơ quan Trung ương tiết kiệm thêm khoảng 770 tỷ đồng, các địa phương tiết kiệm thêm khoảng 2.310 tỷ đồng.

Công tác kiểm soát chi thường xuyên từ NSNN của hệ thống KBNN được tăng cường. Trong đó, tập trung kiểm soát chặt chẽ các khoản chi mua sắm xe ô tô công, tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo... Trong 7 tháng đầu năm 2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt khoảng 383 nghìn tỷ đồng, qua đó phát hiện 36.450 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ, từ chối chưa thanh toán các khoản chi chưa đủ điều kiện chi theo quy định với số tiền khoảng 663 tỷ đồng. 

Trong quản lý chi NSNN cho đầu tư phát triển, Chính phủ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện các dự án đầu tư và tiến độ giải ngân, nhất là đối với nguồn vốn đầu tư từ NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA. Hạn chế việc kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư từ NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2013 sang năm 2014.

Trong điều hành NSNN, Chính phủ kiên quyết chỉ đạo cân đối đủ nguồn để thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành và bảo đảm an sinh xã hội. Hạn chế bổ sung các đề án, chương trình, ban hành các chính sách mới hoặc nâng định mức làm tăng chi NSNN khi chưa xác định được nguồn đảm bảo. Khắc phục tình trạng chồng chéo, lãng phí, không hiệu quả trong triển khai và bố trí kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ. Thực hiện cắt giảm chi, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và dự phòng ngân sách địa phương đối với số vốn đầu tư và kinh phí chi thường xuyên đã giao trong dự toán năm 2013 của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương nhưng đến ngày 30-6-2013 chưa phân bổ hoặc phân bổ không đúng quy định.

Minh Anh

Theo Báo Hải quan

Từ khóa: triệt để tiết kiệm sử dụng NSNN

Ý kiến bạn đọc

Họ tên *

Email *

Nội dung *

Cám ơn bạn đã phản hồi trên website Stox.vn của chúng tôi.

TOP