Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
01/07/2010 VDSC Mua 47000 Không có
26/04/2010 VCSC Mua 53000 Không có
12/11/2009 VCSC Không có Không có Không có
11/09/2009 VDSC Mua Không có Không có
15/04/2009 FPTS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABT 49.500 -100 (-1,98) 6,68 1,36
ACL 9.500 -10 (-1,04) 9,14 0,63
AGF 19.200 0 (0,00) 34,38 0,61
ANV 9.700 0 (0,00) 60,60 0,47
BLF 5.038 -62 (-1,22) 24,64 0,31
CAD 1.902 +2 (+0,11) 135,18 0,00
CFC 5.900 -300 (-4,84) -8,21 0,43
FMC 17.900 +110 (+6,54) 4,05 0,94
ICF 5.500 -20 (-3,50) 14,60 0,39
MPC 43.900 +280 (+6,81) 7,26 1,76
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 25/07/2014

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Thị Lệ 5,72%
Trần Thị Thu Vân 5,72%
Phạm Đình An 2,72%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt 2,28%
Asiavantage Global Ltd. 1,90%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2013 18/10/2013
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2013 22/07/2013
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2013 04/06/2013
BCTC đã kiểm toán năm 2012 03/06/2013
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2012 22/01/2013

Xem thêm

TOP