Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
01/07/2010 VDSC Mua 47000 Không có
26/04/2010 VCSC Mua 53000 Không có
12/11/2009 VCSC Không có Không có Không có
11/09/2009 VDSC Mua Không có Không có
15/04/2009 FPTS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABT 51.500 0 (0,00) 7,64 1,42
ACL 9.500 -30 (-3,06) 14,11 0,62
AGF 18.400 0 (0,00) 6,47 0,54
ANV 10.700 -10 (-0,92) 11,55 0,52
BLF 8.300 0 (0,00) 4,90 0,45
CAD 1.900 -100 (-5,00) 32,73 0,00
CFC 6.000 0 (0,00) -8,35 0,44
FMC 23.300 0 (0,00) 5,63 0,96
ICF 5.100 +10 (+2,00) 13,59 0,36
MPC 112.000 0 (0,00) 11,32 3,91
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 03/03/2015

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Thị Lệ 5,72%
Trần Thị Thu Vân 5,72%
Phạm Đình An 2,72%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt 2,28%
Asiavantage Global Ltd. 1,90%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2014 21/01/2015
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2014 21/10/2014
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2014 11/09/2014
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2014 18/07/2014
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2014 17/04/2014

Xem thêm

TOP