Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
01/07/2010 VDSC Mua 47000 Không có
26/04/2010 VCSC Mua 53000 Không có
12/11/2009 VCSC Không có Không có Không có
11/09/2009 VDSC Mua Không có Không có
15/04/2009 FPTS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABT 53.000 -100 (-1,85) 7,30 1,46
ACL 12.500 0 (0,00) 13,58 0,83
AGF 21.800 +30 (+1,39) 10,15 0,66
ANV 10.700 +20 (+1,90) 32,90 0,53
BLF 7.400 0 (0,00) 10,54 0,42
CAD 2.000 0 (0,00) 142,15 0,00
CFC 5.200 0 (0,00) -7,23 0,38
FMC 32.600 +20 (+0,61) 7,46 1,72
ICF 6.400 0 (0,00) 16,99 0,46
MPC 69.500 +50 (+0,72) 7,84 2,63
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 01/10/2014

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Thị Lệ 5,72%
Trần Thị Thu Vân 5,72%
Phạm Đình An 2,72%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt 2,28%
Asiavantage Global Ltd. 1,90%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2014 11/09/2014
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2014 18/07/2014
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2014 17/04/2014
BCTC đã kiểm toán năm 2013 19/03/2014
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2013 18/10/2013

Xem thêm

TOP