Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
01/07/2010 VDSC Mua 47000 Không có
26/04/2010 VCSC Mua 53000 Không có
12/11/2009 VCSC Không có Không có Không có
11/09/2009 VDSC Mua Không có Không có
15/04/2009 FPTS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABT 59.500 -100 (-1,65) 8,09 1,63
ACL 11.500 -40 (-3,36) 9,85 0,75
AGF 21.700 +30 (+1,40) 8,82 0,64
ANV 11.200 -20 (-1,75) 32,76 0,55
BLF 9.193 +793 (+9,44) 6,82 0,51
CAD 2.195 -5 (-0,23) 156,01 0,00
CFC 5.900 0 (0,00) -8,21 0,43
FMC 23.800 -60 (-2,45) 4,68 1,29
ICF 6.600 -10 (-1,49) 16,41 0,47
MPC 95.500 -100 (-1,03) 9,72 3,29
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/11/2014

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Thị Lệ 5,72%
Trần Thị Thu Vân 5,72%
Phạm Đình An 2,72%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt 2,28%
Asiavantage Global Ltd. 1,90%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2014 21/10/2014
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2014 11/09/2014
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2014 18/07/2014
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2014 17/04/2014
BCTC đã kiểm toán năm 2013 19/03/2014

Xem thêm

TOP