Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
01/07/2010 VDSC Mua 47000 Không có
26/04/2010 VCSC Mua 53000 Không có
12/11/2009 VCSC Không có Không có Không có
11/09/2009 VDSC Mua Không có Không có
15/04/2009 FPTS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABT 49.500 -10 (-0,20) 6,82 1,36
ACL 9.600 -50 (-4,95) 9,23 0,64
AGF 20.000 +20 (+1,01) 9,31 0,61
ANV 9.600 -10 (-1,03) 29,52 0,48
BLF 6.800 0 (0,00) 10,76 0,39
CAD 1.895 -5 (-0,26) 134,68 0,00
CFC 6.400 0 (0,00) -8,90 0,47
FMC 24.700 +40 (+1,64) 5,65 1,30
ICF 5.700 -10 (-1,72) 15,13 0,41
MPC 77.000 -200 (-2,53) 8,69 2,91
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 21/08/2014

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Thị Lệ 5,72%
Trần Thị Thu Vân 5,72%
Phạm Đình An 2,72%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt 2,28%
Asiavantage Global Ltd. 1,90%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2014 18/07/2014
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2013 18/10/2013
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2013 22/07/2013
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2013 04/06/2013
BCTC đã kiểm toán năm 2012 03/06/2013

Xem thêm

TOP