Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
01/07/2010 VDSC Mua 47000 Không có
26/04/2010 VCSC Mua 53000 Không có
12/11/2009 VCSC Không có Không có Không có
11/09/2009 VDSC Mua Không có Không có
15/04/2009 FPTS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABT 51.500 +50 (+0,98) 7,85 1,43
ACL 9.300 0 (0,00) 14,36 0,63
AGF 19.900 0 (0,00) 7,34 0,59
ANV 9.300 -40 (-4,12) 9,94 0,45
BLF 7.056 +56 (+0,80) 23,45 0,43
CAD 2.000 0 (0,00) 34,46 0,00
CFC 8.100 0 (0,00) 3,95 0,56
FMC 25.100 -10 (-0,39) 5,59 1,40
ICF 5.200 0 (0,00) 13,86 0,37
NGC 26.500 0 (0,00) 3,21 1,41
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 24/04/2015

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Thị Lệ 5,72%
Trần Thị Thu Vân 5,72%
Phạm Đình An 2,72%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt 2,28%
Asiavantage Global Ltd. 1,90%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2014 26/03/2015
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2014 21/01/2015
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2014 21/10/2014
BCTC đã kiểm toán quý 2 năm 2014 11/09/2014
BCTC chưa kiểm toán quý 2 năm 2014 18/07/2014

Xem thêm

TOP