Giải pháp tài chính thông minh
Tra cứu
CÔNG CỤ
Doanh nghiệp AZ »
  
Index
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (CP)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (lần)

P/B (lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/Tổng tài sản

Tỷ suất LN gôp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
01/07/2010 VDS Mua 47000 Không có
26/04/2010 VCSC Mua 53000 Không có
12/11/2009 VCSC Không có Không có Không có
11/09/2009 VDS Mua Không có Không có
15/04/2009 FPTS Không có Không có Không có

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAM 12.100 0 (0,00) 15,93 0,47
ABT 54.500 +250 (+4,80) 8,31 1,51
ACL 9.100 -30 (-3,19) 14,05 0,61
AGF 19.300 +30 (+1,57) 7,12 0,57
ANV 9.300 -30 (-3,12) 9,01 0,45
ASM 8.300 -10 (-1,19) 7,13 0,70
ATA 2.500 -10 (-3,84) -2,08 0,22
BLF 8.000 -100 (-1,23) 4,15 0,47
CAD 1.818 +18 (+1,00) 27,73 0,00
CFC 10.100 -500 (-4,72) 4,92 0,69
Cập nhật lúc: 12:00 SA | 29/05/2015

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Thị Lệ 5,72%
Trần Thị Thu Vân 5,72%
Phạm Đình An 2,72%
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt 2,28%
Asiavantage Global Ltd. 1,90%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày công bố
BCTC đã kiểm toán năm 2014 28/05/2015
BCTC chưa kiểm toán quý 1 năm 2015 11/05/2015
BCTC đã kiểm toán năm 2014 26/03/2015
BCTC chưa kiểm toán quý 4 năm 2014 21/01/2015
BCTC chưa kiểm toán quý 3 năm 2014 21/10/2014

Xem thêm

TOP