Highlighted News

13/01/2021

Hiện tại P/E của VN-Index khoảng 17,7 lần và năm nay dự kiến lợi nhuận doanh nghiệp sẽ hồi phục ví dụ 10% thôi thì chỉ số này sẽ về 16 lần và mức trung bình 5 năm qua. Hơn nữa, hệ số Earnings Yield của VN-Index ở mức 2.5 lần và điều này cho thấy TTCK VN về tổng thể vẫn hấp dẫn và có mặt bằng định giá tương đối hấp dẫn.

Page 1 of 50