Highlighted News

19/04/2021

Trong khuôn khổ chuỗi chương trình hỗ trợ Bộ Tài Chính phát triển thị trường trái phiếu và hoạt động xếp hạng tín nhiệm (XHTN) với các Luật mới được áp dụng, Bộ Tài Chính phối hợp với Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB) tổ chức Buổi Hội thảo về Phát triển hoạt động xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam, diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/04/2021.

Page 1 of 10