Highlighted News

07/01/2021

Dựa trên nguồn dữ liệu của toàn bộ các doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường và lợi thế kinh nghiệm 13 năm trong việc cung cấp, phân tích và thẩm định ngành, doanh nghiệp Việt Nam, Fiin Ratings đã xây dựng nên bộ các tiêu chí xếp hạng cho 56 ngành cụ thể. Trước khi mở rộng sang lĩnh vực này, mỗi năm Fiin Ratings cung cấp khoảng 15,000 báo cáo thẩm định doanh nghiệp cho các đơn vị đầu tư trong và ngoài nước.

Page 1 of 6