Highlighted News

16/12/2020

Lãi suất huy động giảm rất mạnh, nhưng lãi suất cho vay chưa giảm tương ứng, điều này giải thích cho việc đa phần ngân hàng vẫn tăng trưởng lợi nhuận rất tốt năm 2020. Để có được mức NIM cao này, các ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất cho vay bình quân ở mức cao.

Page 1 of 11