FiinGroup Invest Summit 2021: Chiến lược đầu tư và lựa chọn cổ phiếu gì?

13 January 2021 - 05:03 PM Alternate Text

Hiện tại P/E của VN-Index khoảng 17,7 lần và năm nay dự kiến lợi nhuận doanh nghiệp sẽ hồi phục ví dụ 10% thôi thì chỉ số này sẽ về 16 lần và mức trung bình 5 năm qua. Hơn nữa, hệ số Earnings Yield của VN-Index ở mức 2.5 lần và điều này cho thấy TTCK VN về tổng thể vẫn hấp dẫn và có mặt bằng định giá tương đối hấp dẫn.

  • Các ý tưởng đầu tư được trao đổi bao gồm: Nhu cầu hồi phục sau Covid-19, chu kỳ tăng giá hàng hóa, Đầu tư công và Dịch chuyển FII.
  • Lựa chọn cổ phiếu cho năm 2021 được trao đổi:
  1. GARP: Biên EBIT tăng; Tăng trưởng lợi nhuận >> P/E; TTM P/E << 5-year avg P/E.
  2. Doanh nghiệp tái cơ cấu tài sản, tài chính, hoặc sở hữu.
  3. Đối tượng M&A: Vị thế thị trường; Tài sản ẩn; Biên lợi nhuận thấp; định giá thấp.

FiinGroup