FiinGroup Invest Summit 2021: Triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp ra sao?

13 January 2021 - 04:59 PM Alternate Text

Lợi nhuận doanh nghiệp đang trên đà hồi phục nhưng chất lượng tăng trưởng chưa hồi phục tương ứng.

Một số ngành có chất lượng tăng trưởng kém nhưng định giá đã tăng quá nhanh (bao gồm Cảng hàng không, BĐS khu công nghiệp, Máy công nghiệp...) trong khi nhiều nhóm ngành bị ảnh hưởng bởi Covid có cơ hội hồi phục mạnh trong năm 2021 (bao gồm Bán lẻ, Hàng cá nhân, Điện...).

Tăng trưởng lợi nhuận của nhóm ngân hàng sẽ thách thức hơn trong 2021 này không chỉ ro ảnh hưởng của dịch bệnh đến chất lượng tín dụng mà còn do nguồn thu liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp mặc dù còn nhỏ trong cơ cấu tín dụng ngân hàn và mặt bằng lãi suất thấp liên quan đến trái phiếu Chính phủ. FiinGroup dự báo tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng năm 2021 chỉ ở mức một con số và sẽ có sự phân hóa trong năm 2021. Cơ hội đầu tư sẽ đến từ cổ phiếu của những ngân hàng có tăng trưởng tín dụng không nhờ trái phiếu DN, triển vọng NIM mở rộng, thu nhập từ đầu tư chiếm tỷ trọng thấp trong tổng thu nhập hoạt động và mức định giá vẫn hấp dẫn.

Chất lượng tín dụng của trái phiếu doanh nghiệp nhìn chung đang bị suy yếu, đặc biệt là trái phiếu BĐS. Hiện kỳ hạn trái phiếu doanh nghiệp bình quân là 3 năm nhưng hệ số Nợ ròng/ EBITDA đã tăng lên 6,6 năm nếu dựa theo số liệu của cac nhà phát hành năm 2020 này. Do đó, nếu thị trường bất động sản không hồi phục mạnh hơn thì rủi ro thanh khoản đến các nhà phát hành trái phiếu cũng như nhà đầu tư trái phiếu sẽ lớn hơn.

FiinGroup