FiinGroup Invest Summit 2021: Động lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 đến từ đâu?

13 January 2021 - 04:41 PM Alternate Text

Năm 2021, kinh tế Việt Nam dự báo sẽ tăng trưởng mạnh hơn mức trung bình 5 năm (2016-2020).

Ngoài phục hồi tiêu dùng trong nước thì sự khởi sắc của FDI và đầu tư công sẽ là động lực chính của tăng trưởng năm nay và thâm trí có thể cao hơn 6,5% mục tiêu của Chính phủ hiện nay. Kịch bản khả quan, TS. Trần Toàn Thắng, chia sẻ kết quả dự báo của Trung tâm Thông tin và Dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể lên 6,72% trong năm 2021 này.

Ngân sách cho đầu tư công giai đoạn 2021-2025 khoảng 2,7 triệu tỷ VND và sẽ tiếp tục cơ cấu lại theo hướng tập trung vào không chỉ hạ tầng giao thông và năng lượng; mà điểm mới là các dự án kinh tế số, chuyển đổi số; và phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

FDI sẽ khó có thể bùng nổ nhưng sự tăng trưởng ổn định nhất là số giải ngân trở lại nhờ việc tham gia các hiệp định thương mại đặc biệt là

Sản xuất một số sản phẩm công nghiệp sẽ hồi phục trong năm 2021 nhờ cầu tiêu dùng cải thiện: bia, đường, v.v.

 

FiinGroup