[Fiin Ratings] Xếp hạng tín nhiệm bởi các đơn vị nội địa sẽ giúp ích gì cho doanh nghiệp phát hành và thị trường?

30 November 2020 - 04:35 PM Alternate Text

 

Xếp hạng tín nhiệm bởi các đơn vị nội địa sẽ giúp ích gì cho Doanh nghiệp phát hành và cho thị trường khi đã có các đơn vị xếp hạng quốc tế như S&P Global Ratings hay Moody's?

Khi chính thức ra mắt dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam, chúng tôi đã nhận được rất nhiều thắc mắc của thị trường cũng như các doanh nghiệp phát hành. Trong đó, có lẽ câu hỏi trên là câu hỏi được hỏi nhiều nhất. Hãy cùng Fiin Ratings tìm hiểu những lợi ích mà một đơn vị xếp hạng tín nhiệm trong nước mang lại cho doanh nghiệp phát hàng và thị trường!

Thứ nhất, Xếp hạng theo khung xếp hạng nội địa sẽ giúp xoá bỏ "điểm mù" do trần xếp hạng quốc gia mà các đơn vị quốc tế áp cho Việt Nam! Nhiều doanh nghiệp rất tốt thì cũng sẽ bị dừng lại ở BB-, mức rất rủi ro khi các nhà đầu tư quốc tế quan tâm bởi họ đánh giá Việt Nam trong mối tương quan với các nước mới nổi khác trong khu vực!

Có thể nói, Xếp hạng nội địa như giải V-League còn quốc tế như EUFA/AFC Champions League. Phục vụ nhà đầu tư nội địa và trong môi trường kinh doanh của Việt Nam thì nên dùng khung xếp hạng của Việt Nam. Hình ảnh sau là một phần trong thuyết trình của Fiin Ratings để làm rõ vấn đề này của Việt Nam tại Hội thảo về Phát triển Xếp hạng Tín nhiệm tại Việt Nam do Bộ Tài chính tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16/11/2020.

Tìm hiểu thêm về Fiin Ratings tại đây.

FiinGroup