[HỎI ĐÁP CÙNG CHUYÊN GIA] #6 : Liệu GDP Quý 3 và 4 có tăng trưởng âm như nhiều nước trên thế giới hay không?

05 October 2020 - 03:27 PM Alternate Text

Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, mặc dù đầu tư công có dấu hiệu triển khai trong thực tế, liệu có khả năng GDP Quý 3 và 4 tăng trưởng âm như nhiều nước trên thế giới hay không?

Tất cả câu trả lời sẽ có trong video:

FiinGroup