[HỎI ĐÁP CÙNG CHUYÊN GIA] #5 - Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến ngân hàng như thế nào? Tại sao ngân hàng vẫn báo lãi cao?

30 September 2020 - 10:24 AM Alternate Text

Đánh giá về ngành ngân hàng trong giai đoạn này, dịch Covid-19 đã gây những ảnh hưởng nào? Liệu nợ xấu có xảy ra như giai đoạn khủng hoảng trước 2008-2012 không? Ngân hàng nào hoặc nhóm nào sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi dịch bênh? Tại sao ngân hàng tiếp tục báo lãi cao?

Tất cả câu trả lời sẽ có trong video:

FiinGroup