Hướng dẫn lấy data cổ tức với nền tảng FiinPro

28 September 2020 - 03:56 PM

Trong bối cảnh thị trường giao dịch ở biên độ hẹp và dự kiến từ bây giờ đến cuối năm vẫn không thay đổi nhiều, 1 trong những phương pháp đầu tư là tìm kiếm những doanh nghiệp mà trong tình hình dịch như thế này vẫn có kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt hấp dẫn, và quan trọng hơn là các doanh nghiệp đó có khả năng tài chính để chi trả và duy trì chính sách trả cổ tức nhất quán trong quá khứ.

Video này chúng tôi sẽ hướng dẫn nhà đầu tư sàng lọc và tìm kiếm các cổ phiếu như vậy bằng hệ thống FiinPro.