[HỎI ĐÁP CÙNG CHUYÊN GIA] #4: Sau quyết định số 42 của Thủ tướng chính phủ, liệu có sóng ngân hàng từ nay đến cuối năm?

25 September 2020 - 11:47 AM

Theo quyết định số 42 của Thủ Tướng Chính Phủ thì các ngành thương mại phải niêm yết lên sàn trong năm nay, liệu có sóng ngân hàng từ nay đến cuối năm hay không? Và vấn đề cơ bản của ngành ngân hàng hiện nay là gì?

Tất cả câu trả lời sẽ có trong video: