[HỎI ĐÁP CÙNG CHUYÊN GIA] #3 - Rủi ro có thể phát sinh từ trái phiếu doanh nghiệp đến thị trường tài chính nói chung thế nào và quyền lợi của các nhà đầu tư sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

15 September 2020 - 10:05 AM

Vừa qua các doanh nghiệp phát hành trái phiếu và bán cho nhà đầu tư rất nhiều, chính phủ đã thấy “nóng” và đang ra các quy định siết lại. Vậy rủi ro có thể phát sinh từ trái phiếu doanh nghiệp đến thị trường tài chính nói chung thế nào và quyền lợi của các nhà đầu tư sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

Tất cả câu trả lời sẽ có trong video: