NLG: Thủng đường dài hạn MA100

14 November 2019 - 01:10 PM Alternate Text

Cổ phiếu NLG - BĐS Nam Long có đường giá cắt thủng đường dài hạn MA100. Giá hiện tại đạt 27,850. Khối lượng giao dịch tích lũy từ đầu phiên đạt 768,350 CP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông tin giao dịch cổ phiếu ngày 14/11/2019 13:09:58:

- Giá: 27,850 VND

- Vốn hóa: 7,066.58 tỷ đồng

- Vol TB 1M: 506,707

- % giá 1M: -2.25%

- Giá 52W: 22,233-29,938