Tài liệu hội thảo FiinRatings: Cơ sở xếp hạng tín nhiệm F88 và đánh giá triển vọng thị trường cho vay thứ cấp

22 October 2021 - 02:40 PM Alternate Text

 

Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý khách hàng đã dành thời gian tham gia hội thảo trực tuyến FiinRatings: Cơ sở xếp hạng tín nhiệm F88 & Đánh giá triển vọng thị trường cho vay thứ cấp.

Đồng thời, FiinRatings cũng rất xin lỗi về sự cố kỹ thuật xảy ra vào thời điểm mở đầu hội thảo. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng và khắc phục sự cố để việc này sẽ không xảy ra và làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của quý khách trong các hội thảo tiếp theo của FiinRatings.

Chúng tôi hy vọng hội thảo này đã mang đến cho Quý khách những thông tin chuyên sâu, đa chiều, và đưa ra những câu trả lời thuyết phục về ngành xếp hạng tín nhiệm cũng như triển vọng ngành cho vay thứ cấp tại Việt Nam.

Download tài liệu hội thảo:

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

Nếu quý khách cần thêm bất cứ thông tin gì về Báo cáo xếp hạng tín nhiệm F88 hoặc các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với cô Bá Thị Thu Huệ, Cố vấn Dịch vụ Khách hàng, theo số máy (+84) 971 390 935 hoặc email hue.ba@fiingroup.vn.

Nguồn: