FiinRatings: Công bố Kết quả Xếp hạng tín nhiệm lần đầu Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (BBB- | Triển vọng: Ổn định)

12 October 2021 - 01:51 PM Alternate Text

 

[Hà Nội, 12/10/2021] FiinRatings xin trân trọng công bố Kết quả Xếp hạng Tín nhiệm Dài hạn Nhà phát hành lần đầu đối với Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (“F88”) ở mức BBB- với triển vọng: Ổn định.

Mức xếp hạng ổn định đối với F88 phản ánh kỳ vọng của FiinRatings về việc F88 sẽ tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực cho vay cầm cố tại Việt Nam, giữ vững mức tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận, duy trì chất lượng tài sản ở mức tốt như hiện nay. Đồng thời, kết quả cũng phản ánh quan điểm của chúng tôi về việc F88 đã duy trì và liên tục hoàn thành các kế hoạch kinh doanh đặt ra trong nhiều năm trở lại đây, với tầm nhìn dài hạn trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân bên cạnh các dịch vụ cho vay cầm đồ trong vòng 05 năm tới.

Thang điểm FiinRatings sử dụng để thực hiện xếp hạng tín nhiệm Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 được xây dựng và áp dụng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và không có giá trị hoặc ý nghĩa tương đương với thang điểm xếp hạng của bất kỳ tổ chức xếp hạng tín nhiệm nào khác. Phương pháp xếp hạng và tiêu chí được xây dựng với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế và cho điều kiện và môi trường kinh doanh của Việt Nam theo đăng ký với Bộ Tài chính. Phương pháp luận này nhằm mục đích hướng dẫn chung để giúp các công ty, nhà đầu tư và những thành viên thị trường khác hiểu cách thức và các tiêu chí mà chúng tôi xem xét các yếu tố định lượng và định tính quan trọng trong việc giải thích kết quả xếp hạng tín nhiệm nói chung và đối với từng ngành cụ thể mà chúng tôi thực hiện.

Quý vị có thể theo dõi toàn bộ thông tin chi tiết về cơ sở và phương pháp xếp hạng của chúng tôi được công bố công khai trên website FiinRatings. Xem chi tiết về công bố xếp hạng TẠI ĐÂY

Đôi nét về FiinRatings

FiinRatings là một thương hiệu của FiinGroup, được Bộ Tài chính chứng nhận đủ điều kiện thực hiện xếp hạng tín nhiệm (XHTN) tại Việt Nam theo giấy phép số 02/GCN-DVXHTN ngày 20/03/2020. Để củng cố và nâng cao chuyên môn của mình, ngày 24/05/2021, FiinRatings đã công bố tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật từ S&P Global và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).

FiinRatings duy trì một chính sách độc lập nghiêm ngặt nhằm đáp ứng các quy định hiện hành trong việc cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam cũng như nhằm tuân thủ các chính sách nội bộ về tránh mâu thuẫn lợi ích và đảm bảo tính khách quan và độc lập trong việc phân tích và đưa ra ý kiến xếp hạng tín nhiệm. Tìm hiểu thêm về FiinRatings: https://fiingroup.vn/FiinRatings?lang=vi-vn

Liên hệ chăm sóc khách hàng:

Bá Thị Thu Huệ - Chuyên viên Cố vấn Khách hàng

Điện thoại: +84 971 390 935

Email: hue.ba@fiingroup.vn

Liên hệ truyền thông:

Nguyễn Minh Hiền - Chuyên viên PR & Marketing

Điện thoại: +84 358 048 193

Email: hien.nguyenminh@fiingroup.vn

Nguồn: